Podsumowanie 500+

W związku z przygotowaniem sprawozdania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. realizacji programu 500+, również Gmina Tarnów przygotowała drobne podsumowanie z realizacji programu. Do 1 lipca br wpłynęło do tut. GOPS 2030 wniosków. Z tej liczby ok. 80 wniosków zostało przekazanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w związku z pracą jednego rodziców za granicą. Dla tych wniosków zgodnie z ustawą decyzję wydaje Marszałek Województwa i dopiero wówczas gmina będzie mogła dokonać wypłaty (stąd opóźnienia w wypłacie i osoby te muszą wykazać się cierpliwością).
Ok. 45 wniosków oczekuje jeszcze na rozpatrzenie. 25 wniosków rozpatrzono negatywnie – dot. to wniosków na 1 dziecko, w związku z przekroczeniem progu dochodowego. W ramach programu wypłacono do tej pory kwotę 4 mln 130 tyś zł, a pierwsze pieniądze wypłacono już 7 kwietnia br. Największe wypłaty na terenie gminy to 3 tyś zł/m-c – mamy kilkanaście takich rodzin. Obecnie trwa rozpatrywanie pozostałych wniosków – co oznacza zwykle wyjaśnianie drobnych błędów, oraz pozyskiwanie zaświadczeń o dochodach. Zgodnie z ustawą wypłata dla rodzin, które otrzymały już decyzję następuje na koniec każdego miesiąca.

Formularze oraz szczegółowe informacje dot. 500+ dostępne tutaj.

rodzina 500+