Pierwsze wypłaty Dobry Start (300) zrealizowane

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż rozpoczął wypłaty w ramach rządowego świadczenia Dobry Start. W pierwszej kolejności pieniądze są przelewane na konta osób które jako pierwsze złożyły wnioski elektronicznie początkiem lipca br. Obecnie na koniec lipca została wypłacona kwota 251 400 zł co oznacza udzielnie wsparcia 838 uczniom z terenu naszej gminy.

Wszystkie osoby, które wypełniając wniosek podały adres e-mail, o przyznaniu świadczenia zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.