Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dotacja 2018

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej i jest przeznaczona na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Środki w wysokości 194 312 zł na dofinansowanie realizacji zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.