Dzień pracownika socjalnego

„Starajmy się postępować tak i tak żyć, by nikomu
w naszej Ojczyźnie nie brakło
dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny
i pozostawiony bez opieki.”
Jan Paweł II

Życzenia

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom
serdeczne życzenia i wyrazy uznania
za wysiłek i zaangażowanie
w wypełnianiu ważnej roli społecznej
na rzecz drugiego człowieka.
W dniu Waszego święta życzymy Wam,
aby pomoc drugiemu człowiekowi
stała się dla Was prawdziwym spełnieniem
i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy,
by zawsze budziła szacunek
i uznanie ze strony tych,
którzy doświadczają jej dobrych
i oczekiwanych skutków.

Z wyrazami szacunku
Samorząd Gminy Tarnów