Maria Srebro kierownik GOPS przeszła na zasłużoną emeryturę

Pani Maria Srebro, od blisko 30 lat kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakończyła swoją pracę zawodową i przeszła na w pełni zasłużoną emeryturę. Podziękowania Pani Marii za długoletnią, sumienną pracę złożyli wraz z kwiatami Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, przedstawiciele samorządu oraz kierownictwo urzędu gminy.

– W imieniu samorządu gminy Tarnów jak i mieszkańców dziękuję Pani Marii za długoletnie kierowanie tak ważną jednostką, jaką jest gminny ośrodek pomocy społecznej. Praca nie była łatwa, bowiem w jednostce podejmowane były i są trudne, ludzkie sprawy. Mam nadzieję, że wdzięczność wszystkich tych, którym pomogła Pani służąc swoją wiedzą i doświadczeniem będzie Pani nadal towarzyszyć – mówił wójt Grzegorz Kozioł.

Pani Maria ze wzruszeniem podziękowała wszystkim za życzenia i wieloletnią harmonijną współpracę.

Pani Kierownik Marii Srebro serdecznie dziękujemy za pracę i życzymy zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w tym nowym rozdziale życia.