Karta Dużej Rodziny – zmiany w 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Przy składaniu wniosku niezbędne są PESELE wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta.

Interaktywna mapa miejsc, w których obowiązują ulgi, jest dostępna na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są one oznaczone znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Więcej informacji o KDR dostępne pod adresem: http://gmina.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=779