Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawę sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego.
Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Małopolski, w tym m.in.:
 osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 osoby bezrobotne
 osoby z niepełnosprawnościami

W ramach projektu oferujemy:
 subsydiowane zatrudnienie
 szkolenia zawodowe
 staże zawodowe
 stypendium szkoleniowe i stażowe
 zwrot kosztów dojazdu
 refundację usług zdrowotno-społecznych
 poradnictwo specjalistyczne
 warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej
 warsztaty komputerowe
 wsparcie pośrednika pracy
Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Biuro Projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (I piętro, pokój 121)
tel. 12 619 84 54, e-mail: jkozera@wup-krakow.pl

Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Tarnowie ul. Krakowska 25 (II piętro, lokal nr 04)
tel. 513 421 983, 513 422 016, , e-mail: jpredota@wup-krakow.pl; wniewola@wup-krakow.pl

Rekrutacja trwa do 31 marca 2019 r.