Dodatkowe fundusze na świadczenie usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych

Gmina Tarnów otrzymała dofinansowanie w ramach programu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany jest przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, a jego wykonawcą na terenie gminy Tarnów – dzięki pozyskanym funduszom – jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania wynosi 20 tys. przy wkładzie własnym 50%.

Dzięki otrzymanym funduszom kilkanaście osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w wieku 18–75 lat będzie objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Aby mogli z nich skorzystać, dochód w rodzinie nie mógł przekroczyć 1848,00 zł na jednego członka rodziny, w przypadku osób samotnie gospodarujących – 2453,50 zł na miesiąc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez pozyskane dofinansowanie i udział w programie rozszerzy świadczenie usług opiekuńczych w domach o usługi specjalistyczne, czyli zapewni osobom potrzebującym pomoc rehabilitanta w miejscu zamieszkania. Częstotliwość zajęć rehabilitacyjnych uzależniona będzie od poszczególnych wskazań lekarskich. Należy zaznaczyć, iż w gminie Tarnów usługi te będą świadczone bezpłatnie.

W gminie Tarnów kilkanaście osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym zostanie objętych programem już wkrótce, jeszcze w miesiącu lipcu. Jego zakończenie zaś wyznaczone jest na koniec roku.

– Bardzo się cieszę, że dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli jeszcze bardziej rozszerzyć świadczenie usług specjalistycznych. W gminie Tarnów liczba osób niepełnosprawnych jest bardzo duża, dlatego też dodatkowe fundusze pomogą nam w zapewnieniu niezbędnej rehabilitacji osobom potrzebującym, których sytuacja finansowa nie pozwala na dodatkowe leczenie – mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Witkowska.