Program „Opieka wytchnieniowa” edycja -2019 – dofinansowanie

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja -2019
finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
realizowany od 18.07.2019 do 31.12.2019 roku

stanowi wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów z terenu Gminy Tarnów, którzy bezpośrednio zajmują się osobami niepełnosprawnymi (dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności/ osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym) poprzez odciążenie w formie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej realizowanej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w formie pobytu całodobowego.

Środki na realizację zadania pochodzą w 80% z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych a 20% w ramach wkładu własnego Gminy Tarnów.

Wartość dofinansowania 68 840 zł
Całkowity koszt zadania 85 880 zł

 Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów jest bezpłatne.