Senior+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał dotację w ramach Wieloletniego programu „Senior + ” dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania placówki w ramach Modułu II Programu Wieloletniego „Senior +”.
Celem dotacji jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji.

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu „Senior+”.

Wartość dofinansowania 40 500 zł