Ograniczenia w obsłudze interesantów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że ze względów bezpieczeństwa wprowadzano ograniczenia w obsłudze interesantów, jednocześnie informując, ze większość spraw z zakresu pomocy społecznej możemy załatwić zdalnie, bez osobistej wizyty.

Informujemy, że liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie może być większa niż dwie. Obowiązkowo wprowadza się dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa, zachowanie odstępu 2 metry od innych osób.

Przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można pobrać wnioski, jednocześnie umieszczona została tam skrzynka podawcza, do której możemy wrzucić wypełnione dokumenty.

Wnioski 300+
Przypominamy, że wnioski o świadczenie „Dobry start”, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny można składać online już od 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem:

– systemu bankowości elektronicznej banków,
– internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):
– za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
– za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Wniosek można złożyć również osobiście, drogą tradycyjną w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy, jednak apelujemy, by skorzystać ze zdalnych metod.