Dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – dotacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał środki finansowe wysokości 2 771 zł na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie
Środki na realizację zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody.