Dodatkowa pomoc psychologiczna i logopedyczna dla uczniów z gminy Tarnów

To wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom. Kilkunastu specjalistów – psychologów i logopedów pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami. Mimo, że tego rodzaju program profilaktyczny w gminie Tarnów funkcjonuje już od wielu lat, po raz pierwszy do pomocy zaangażowano psychologów. – Takie były wnioski dyrektorów szkół – mówi wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł. Środki pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach prac świetlic profilaktyczno – wychowawczych.

Tzw. program świetlicy profilaktycznej, czyli dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży funkcjonuje we wszystkich szkołach gminy Tarnów – publicznych i niepublicznych. – Jest ich tyle ile trzeba – szkoły zgłaszają zapotrzebowanie, a my wychodzimy temu naprzeciw. Program jest realizowany we współdziałaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dyrektorami szkół. To oni wiedzą najlepiej, które dzieci potrzebują pomocy – mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Beata Witkowska.

Dodatkowe zajęcia psychologiczne i logopedyczne dotyczą młodych ludzi z problemami emocjonalnymi – dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i zagrożonych dysfunkcjami