Projekt unijny „Efektywni na rynku pracy”

Firma J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz w okresie od 01.09.2020 – 31.12.2021, realizuje projekt pn. „Efektywni na rynku pracy- kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacje ogólne:
Projekt Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Cel projektu:
Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie ( powiat suski, wielicki , Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)

Do kogo adresowany jest projekt?
Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)
są bez pracy / są osobami biernymi zawodowo, oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
 Osoba powyżej 50 r.ż.
 Osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy).
 Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.
 Osoba posiadająca niskie kwalifikacje.
 Osoba bierna zawodowo,
 Kobieta

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:
 Wsparcie doradcy zawodowego
 Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI!
 Szkolenia komputerowe
 Program 3 i 6- cio miesięcznych STAŻY zawodowych z gwarancją zatrudnienia.
 Stałe usługi pośrednika pracy

Kiedy i gdzie można się zapisać?
Rekrutacja do projektu: 10.2020 – 03.2021
Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.

TEL: 730 015 575: Ewelina Żołneczko/ Małgorzata Renkiewicz
Mail: malopolska@jcgroup.pl