Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku lat 70 i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wielu 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczania zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Więcej o programie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/531