Opieka wytchnieniowa 2021

 

 

 

Już po raz trzeci Gmina Tarnów planuje przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w Programie.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie: tel. (14) 688 01 50 do dnia 23 grudnia 2020 roku.

Szczegóły programu:
http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021