Rozpoczął się szósty rok funkcjonowania bezpłatnych porad prawnych

Obecnie, ze względu na epidemię koronawirusa, system bezpłatnego poradnictwa prawnego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Aby skorzystać z pomocy prawnej, należy umówić się telefonicznie w Wydziale Rozwoju Powiatu pod numerem telefonu 14 68 83 327 lub 571 356 913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/malopolskie/tarnowski.

Na terenie gminy Tarnów punkt bezpłatnego poradnictwa znajduje się w Domu Kultury w Tarnowcu, a pomoc udzielana jest dwa razy w tygodniu, we wtorki i w środy od 14.00 do 18.00.

Więcej informacji na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także pod adresem mailowym: poradyprawne@powiat.tarnow.pl.

Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być  świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodajmy, że w całym powiecie tarnowskim w 2020 roku udzielono łącznie 1290 bezpłatnych porad prawnych.

tekst pochodzi z www.gmina.tarnow.pl