Pomocna dłoń – działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

„Pomocna dłoń” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

Projekt dedykowany jest dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów formalnych.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

  • Wsparcie w ramach całodobowej Infolinii pod numerem tel. 14 68 80 599
  • Wsparcie w Ośrodku Opieka Zastępcza- całodobowe pobyty dla osób niesamodzielnych
  • Wsparcie w Środowisku Domowym
  • Wsparcie w ramach Praktyk Opiekuńczych – organizujemy szkolenia, udzielamy porad, wskazówek, wydajemy poradniki oraz oferujemy ten portal dotyczący tematu opieki nad osobą niesamodzielną

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu Pomocna Dłoń znajdziecie Państwo tutaj

Zmiana wielkości liter
Kontrast