Pomocna dłoń – działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

„Pomocna dłoń” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

Projekt dedykowany jest dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów formalnych.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

  • Wsparcie w ramach całodobowej Infolinii pod numerem tel. 14 68 80 599
  • Wsparcie w Ośrodku Opieka Zastępcza- całodobowe pobyty dla osób niesamodzielnych
  • Wsparcie w Środowisku Domowym
  • Wsparcie w ramach Praktyk Opiekuńczych – organizujemy szkolenia, udzielamy porad, wskazówek, wydajemy poradniki oraz oferujemy ten portal dotyczący tematu opieki nad osobą niesamodzielną

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu Pomocna Dłoń znajdziecie Państwo tutaj