Dofinansowanie – Program „Opieka wytchnieniowa” edycja -2021

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja -2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowany od 12.04.2021 do 31.12.2021 roku

stanowi wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów z terenu Gminy Tarnów, którzy bezpośrednio zajmują się osobami niepełnosprawnymi (dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności/ osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym) poprzez odciążenie w formie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Rezultatem zadania będzie: 6 300 godzin wsparcia

Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów jest bezpłatne.

Wartość dofinansowania 179 928 zł
Całkowity koszt zadania 179 928 zł