Dofinansowanie GOPS

Gmina Tarnów uzyskała dotację ze środków Skarbu Państwa, przyznaną przez Wojewodę Małopolskiego na dofinansowanie zadania własnego polegającego na remoncie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Całkowita wartość inwestycji: 34 318,96 zł
Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie iniekcja krystaliczna najniższej kondygnacji budynku Urzędu Gminy Tarnów.

Cel projektu: wyremontowanie pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, a co za tym idzie zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom Ośrodka, w tym w szczególności w zakresie obsługi osób korzystających z pomocy Ośrodka.

Termin realizacji zadania: od 20.05.2021 r. do 30.06.2021 r.