Wsparcie aktywnego starzenia się – dotacja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał dotację w ramach Wieloletniego programu „Senior + ”, który  dofinansowany jest ze środków Budżetu Państwa.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych, w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.
Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Środki na realizację zadania pochodzą ze środków Budżetu Państwa oraz środków własnych Gminy Tarnów.
Wartość dofinansowania 48 060 zł
Całkowity koszt zadania 257 333 zł