Informacja o spisie powszechnym

Przypominamy że od 1 kwietnia do 30 września na terenie całej Polski przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Formularz spisowy jest dostępny pod adresem https://spis.gov.pl/ Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub przy pomocy rachmistrza spisowego. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania, w związku z czym rachmistrze terenowi przeprowadzają na chwilę obecną wywiady przez telefon.
Spisu można dokonać również w Urzędzie Gminy Tarnów, gdzie zostało przygotowane stanowisko spisowe. W tym celu należy umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu pod nr tel 14 688-01-14. Stanowisko spisowe dla mieszkańców gminy jest również dostępne w Urzędzie Statystycznym w Tarnowie, którego siedziba znajduje się na Palu Kazimierza Wielkiego 2.