Pamiętajmy o złożeniu wniosku w sprawie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie przypomina, że do końca czerwca warto złożyć wniosek w sprawie tego świadczenia. – Złożenie wniosku na świadczenie wychowawcze 500 + do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. – mówi dyrektor GOPS Beata Witkowska.

W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało tylko od miesiąca złożenia wniosku. – Tak wynika z przepisów. Warto więc dochować terminu czerwcowego – dodaje dyrektor Witkowska.

Wnioski o świadczenia można składać elektronicznie korzystając z bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz PUE ZUS oraz bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 19.