Informacja – pomoc psychologiczna dla dzieci

BioVitaMed – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Lisiej Górze informuje, że zostały uruchomione Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (w Lisiej Górze i Dąbrowie Tarnowskiej), które są elementem nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (pierwszy poziom pomocy). Działania ośrodków skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji lekarza psychiatry i farmakoterapii.
Każdy Ośrodek świadczy pomoc dla:
• dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, zaburzeniami które mają znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie psychologiczne, społeczne i edukacyjne,
• dzieci poniżej 7 roku życia,
• dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych, do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia
• rodziców i opiekunów pranych dzieci i młodzieży.
Zakres świadczonej przez nas pomocy skupiony jest na:
• poradach psychologicznych diagnostyczna,
• poradach psychologicznych,
• sesjach psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcie psychospołeczne
• wizytach i poradach domowych lub środowiskowych, miejscowych lub zamiejscowych

Co jest szczególnie istotne do udzielenia pomocy nie jest wymagane skierowanie, a usługa jest całkowicie bezpłatna, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownicy Poradni Psychologicznej to psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi oraz pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ośrodki zlokalizowane są:

  • w Gminnym Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Henryka Sucharskiego 3a
  • w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Szpitalnej 1 .

Pracujemy stacjonarnie w ośrodku jak i w środowisku szkolnym. Rejestracji do ośrodka można dokonać pod numerem telefonu: 690 975 975 bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail: rejestracja@biovitamed.pl. Więcej informacji na nasz temat można znaleźć na stronie: www.biovitamed.pl.

Wsparcie organizuje: BioVitaMed Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Lisiej Górze, ul. Henryka Sucharskiego 3a – budynek Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze