Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnów otrzymał dofinansowanie w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na 2021 r.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej i jest przeznaczona na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Środki w wysokości 204 869 zł na realizację zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.