Informacja dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Fundacja Fylion podjęła inicjatywę, która ma na celu realizację bezpłatnych zajęć z przedmiotów ścisłych oraz robotyki i programowania skierowanych do podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i interwencyjnych.

Celem projektu jest wzrost aktywności i samoorganizacji społecznej wśród 48 podopiecznych Placówek Opiekuńczo Wychowawczych (dalej POW) oraz młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych (dalej RZ) w wieku od 12 do 19 lat z terenu województwa Małopolskiego w okresie od 01.06.2021 do 30.11.2022.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.fylion.org/index.php/1-lo-pierwsza-liga-obywatelska/