Wycieczka do Zalipia – Malowanej Wsi – Seniorzy Dziennego Domu Seniora+ w Nowodworzu

W miesiącu wrześniu podopieczni Dziennego Domu Seniora+ w Nowodworzu odwiedzili wieś Zalipie. Wieś jest znana ze zwyczaju malowania chat. Zwyczaj ozdabiania wiejskich izb kwiecistymi malunkami wywodzi się z końca XIX wieku, kiedy to mieszkanki wsi zaczęły dekorować wnętrza chałup kwiatami wykonanymi z bibułki, wycinankami i pająkami ze słomy wiszącymi u powały oraz malowanymi na ścianach kwiatami. Malowidła wykonywano także na zewnętrznych ścianach budynków, studniach i płotach. W Zalipiu znajduje się obecnie około dwadzieścia malowanych domów – (tekst pochodzi z Anna Bartosz, Kolorowe Zalipie, wyd. Wyd. 5 popr, Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2013, ISBN 978-83-62719-72-3, OCLC 883505389)