Bezpieczny e-Senior

Szkolenie Bezpieczny e-Senior prowadzony jest w Dziennym Domu Seniora+ w Nowodworzu od 21 do 27 września – dofinansowany jest ze Środków budżetu państwa realizowany jest w ramach – Programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+”, na każdy dzień jest przewidziany inny temat :

w 1 dniu Metody oszustw w mediach społecznościowych,

2. metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji,

3. ograniczenie zaufania w Internecie,

4. bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych,

5. bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

Każdy Senior w trakcie ćwiczeń otrzymał tablet z możliwością ćwiczeń na sprzęcie.

Więcej o programie na stronach rządowych http://senior.gov.pl/program_asos/strona/92