Dofinansowanie dla GOPS

Dodatki za pracę w terenie dla pracowników socjalnych od maja do grudnia w wysokości 400 zł/na etat

Zadanie, którego dotyczy umowa: 13.1.2.1 – dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej

Umowa nr 790/OPS/2021

Ogólna kwota dofinansowania – 24 077