Dzień Pracownika Socjalnego

W związku z przypadającym 21 listopada ogólnopolskim Dniem Pracownika Socjalnego, chciałbym jak co roku wszystkim Państwu, a w szczególności pracownikom socjalnym, złożyć serdeczne życzenia i gratulacje. To w dużej mierze dzięki Państwa pracy, w tym nietypowym i trudnym czasie pandemii, w szczególności w okresach pogarszającej się sytuacji epidemicznej, udało się i nadal udaje się zapewniać pomoc dla najsłabszych i  najbardziej potrzebujących wsparcia grup społecznych.
Wierzę też, że dzięki Państwa zaangażowaniu i poświęceniu, nikt kto oczekiwał pomocy i wsparcia, nie został pozostawiony samemu sobie. Czas pandemii pokazał jednocześnie jak ważnym ogniwem polityki społecznej jest pomoc społeczna wraz z jej profesjonalną, zaangażowaną i oddaną swojej pracy kadrą. Za to wszystko serdecznie Państwu dziękuję, życząc wszystkim zdrowia i pomyślności, jak również wytrwałości i sił do podejmowania
kolejnych wyzwań w tej jakże trudnej i wymagającej poświęcenia pracy.
Z wielkim uznaniem patrzę na to, jak udało się Państwu sprostać wyzwaniom, jakie postawił przed wszystkimi ostatni rok. Mam również nadzieję, że ostatnie zmiany przepisów umożliwią Państwu dalszy rozwój zawodowy i przekonają o potrzebie podejmowania kolejnych wyzwań, również tych organizacyjnych, które będą służyć zarówno Państwu, jak i bezpośrednim odbiorcom pomocy.
Niech zatem każdy dzień przynosi Państwu radość i satysfakcję z podejmowanych działań, a trudne sytuacje, z którymi niejednokrotnie przyjdzie się mierzyć, niech Państwa wzmacniają i utwierdzają w przekonaniu, że dokonaliście właściwego wyboru ścieżki zawodowej.

Z wyrazami szacunku i uznania

Dyrektor Wydziału
Jacek Kowalczyk

Małopolski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej