Dzień Pracownika Socjalnego w gminie Tarnów

W poniedziałek, 22 listopada, w Urzędzie Gminy Tarnów odbyło się spotkanie w związku z Dniem Pracownika Socjalnego przypadającym na dzień 21 listopada. W spotkaniu udział wzięli gminni pracownicy socjalni, Anna Pieczarka, poseł na Sejm RP, wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł z zastępcą Sławomirem Wojtasikiem i pracownikami, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Witkowska, przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera, przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny Mieczysław Nytko oraz członek zarządu Powiatu Tarnowskiego Mariusz Tyrka.
O charakterze pracy pracowników socjalnych, o pomocy udzielanej osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym, o wpieraniu mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej opowiedziała zgromadzonym dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Witkowska.
– Pracownik socjalny musi być wrażliwy, a jednocześnie twardy i stanowczy. Musi widzieć to, czego oczy nie widzą. A nasz zespół taki jest, wrażliwy i kompetentny, mamy do siebie zaufanie, wspieramy się w pracy – mówiła dyrektor Beata Witkowska.
Następnie życzenia i podziękowania złożyli przedstawiciele samorządu – wójt gminy Tarnów, przewodnicząca rady Wiesława Mitera oraz członek zarządu Powiatu Tarnowskiego Mariusz Tyrka.
– Dziękuję Państwu za ciężką pracę na rzecz osób potrzebujących w naszej gminie. Dziękuję za troskę i otwarte serce, za niesienie pomocy innym. Życzę, by okazywana życzliwość wracała z podwójną siłą – mówił wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
Słowa wdzięczności za codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych wyraziła poseł na Sejm RP Anna Pieczarka. Poruszyła ona także kwestię przeniesienia 500+ z Ośrodków Pomocy Społecznej do ZUS-u.
Spotkanie było okazją nie tylko do podziękowania gminnym pracownikom socjalnym za ich pracę, wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu tej ważnej roli społecznej, lecz także dało możliwość poruszenia znaczących kwestii organizacyjnych dotyczących zarówno codziennej pracy, jak i planów pomocy potrzebującym na najbliższy czas.

http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/index.php/1142-dzien-pracownika-socjalnego-w-gminie-tarnow