Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnów otrzymał dofinansowanie w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na 2022 r.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Środki w wysokości 220 944 zł na realizację zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.