Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnów otrzymał dofinansowanie w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej na 2022 r.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.
Środki w wysokości 191 632 zł na realizację zadania pochodzą ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach dotacji celowej.