Program „Opieka wytchnieniowa” edycja -2022 – dofinansowanie

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja -2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowany od 01.04.2022 do 31.12.2022 roku stanowi wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów z terenu Gminy Tarnów, którzy bezpośrednio zajmują się osobami niepełnosprawnymi (dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności/ osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym) poprzez odciążenie w formie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Rezultatem zadania będzie: 12 000 godzin wsparcia

Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów jest bezpłatne.

Wartość dofinansowania 477 360 zł
Całkowity koszt zadania 477 360 zł