Mieszkańcy przedświątecznie obdarowani

Najubożsi mieszkańcy gminy Tarnów otrzymali wielkanocne podarki. To 85 rodzin i 140 osób samotnych wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy sami dokonywali zakupów niezbędnych produktów oraz pakowali świąteczne frykasy. -To taka nasza tradycja. Przed każdymi świętami przygotowujemy listę osób, które zostaną obdarowane, kupujemy produkty, pakujemy i dostarczamy – mówi dyrektor GOPS, Beata Witkowska.

Paczki były zróżnicowane towarowo (w zależności od tego czy trafią do rodzin czy do osób samotnych), ale w każdej znalazły się wędliny i babka wielkanocna oraz produkty, które ułatwią przygotowanie świątecznych potraw i wypieków.

Paczki do odbiorców pomagają dostarczać sołtysi oraz radni. -Wielkanocne produkty będą przed świętami jak znalazł, u obdarowywanych zawsze powodują radość – dodaje Beata Witkowska.

Tekst pochodzi z http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/index.php/1268-mieszkancy-przedswiatecznie-obdarowani