Konkurs plastyczny „Życie bez alkoholu” rozstrzygnięty

Zakończyła się kolejna edycja konkursu plastycznego „Życie bez alkoholu” organizowanego przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem plebiscytu było uświadomienie młodemu pokoleniu znaczenia szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka. Zadanie uczestników polegało na zaprezentowaniu przy użyciu dowolnej techniki plastycznej ilustracji powiązanej z tematem konkursu.
W konkursie wzięło udział 55 uczniów z wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów. Prace odznaczały się pomysłowością oraz kreatywnością i zostały ocenione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie pod przewodnictwem Jana Nowaka. Kapituła wyróżniła 46 prac oraz wybrała 3 najlepsze kompozycje w poszczególnych kategoriach wiekowych. Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki.

Klasy I-III
1. miejsce – Amelia Stec – Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej
2. miejsce – Lena Klasińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej
3. miejsce – Kacper Gryzło – Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Klasy IV-VI
1. miejsce – Piotr Ramza – Szkoła Podstawowa w Tarnowcu
2. miejsce – Dariusz Zaucha – Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej
3. miejsce – Antoni Waleriańczyk – Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Klasy VII-VIII
1. miejsce – Filip Rymanowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich
2. miejsce – Adrianna Drelicharz – Szkoła Podstawowa w Tarnowcu
3. miejsce – Aleksander Baran – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

Przyznanie nagród odbyło się 20 czerwca br. w sali narad Urzędu Gminy Tarnów. Pamiątki dla wyróżnionych wręczył Zastępca Wójta Sławomir Wojtasik, który pogratulował młodym artystom plastycznych zdolności i zwracał uwagę na ich dojrzałe podejście do poważnego problemu alkoholizmu. Na uroczystości obecne były również Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Witkowska i Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Halina Pinas

Zdjęcia na str http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/index.php/1338-konkurs-plastyczny-zycie-bez-alkoholu-rozstrzygniety

Tekst ze str j/w