Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnów otrzymał dofinansowanie w formie dotacji celowej .
Środki przeznaczone będą dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej.
Środki w wysokości 42 130 zł na realizację zadania pochodzą ze środków Budżetu Państwa.