Nabór – Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu zaplanowano w 2023 r. kwotę 150 mln zł.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegóły programu: https://www.gov.pl/attachment/f0d737cd-c6cc-4e51-a37c-ec026a9bbe13

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty do 7 listopada br.

tel. 14 688 01 50
GOPS Tarnów, ul. Krakowska 19, pok. 5