Dofinansowanie SENIOR+ 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał dotację w ramach Wieloletniego programu „Senior + ”, który dofinansowany jest ze środków Budżetu Państwa.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych, w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.
Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Środki na realizację zadania pochodzą ze środków Budżetu Państwa oraz środków własnych Gminy Tarnów.

Dofinansowanie na II moduł – na edycję „Senior+” na rok 2023 r – kwota dofinansowania to 61.200 zł

Wkład własny 333 776 zł

Całkowity koszt zadania 394 976 zł