Wsparcie aktywnego starzenia się – dotacja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał dotację w ramach Wieloletniego programu „Senior + ”, który  dofinansowany jest ze środków Budżetu Państwa.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych, w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.
Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Środki na realizację zadania pochodzą ze środków Budżetu Państwa oraz środków własnych Gminy Tarnów.
Wartość dofinansowania 48 060 zł
Całkowity koszt zadania 257 333 zł

Zmiana wielkości liter
Kontrast