Spotkanie AA

Tylko Dzisiaj grill placki zabawa i śpiew. Zapraszamy na zajęcia i warsztaty. Więcej informacji o grupie AA działającej przy UG Tarnów można uzyskać pod nr tel 14 688 01 52.