Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku w naszej gminie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Wysokość tegorocznego dodatku osłonowego wynosi 50 proc. zwaloryzowanej wartości dodatku za rok 2022. W związku z tym, że wskaźnik waloryzacji wynosi 14,4 proc., aktualne stawki dodatku są następujące:

• 228,80 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
• 343,20 złotych dla gospodarstwa 2-3 osobowego
• 486,20 złotych dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego
• 657,80 złotych dla gospodarstwa domowego składającego się z więcej niż 6 osób

Gospodarstwom opalającym domy węglem (w tym mieszkańcom bloków z kotłownią na węgiel) przysługuje podwyższony dodatek osłonowy wynoszący odpowiednio: 286 zł(gospodarstwo 1 osobowe), 429 zł (gospodarstwo 2-3 osobowe), 607,75 zł (gospodarstwo 4-5 osobowe) i 822,25 zł dla większych rodzin.

Wysokość dochodów uprawniająca do otrzymania dodatku nie została zwaloryzowana i wynosi 1500 zł na osobę w rodzinie i 2100 zł dla osoby samotnej.

Dodatek_osłonowy wniosek 2024

Dodatek osłonowy – 2024 – wniosek aktywny

 

Tel: 14 688 01 59