Program Czyste Powietrze – zaświadczenia o dochodach

W zawiązku z wejściem w życie z dniem 1 października 2020 r. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (wprowadzającej nowe regulacje w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej) wydawaniem takich zaświadczeń dla mieszkańców Gminy Tarnów zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 14 688 01 50 lub gops@gmina.tarnow.pl

Wniosek oraz oświadczenia – wzór

 

Wnioski są także dostępne w punkcie konsultacyjnym w piwnicach budynku Gminy (wejście od strony podwórka).