Dobry Start/300+

Od roku szkolnego 2021/2022 za przyznanie i wypłatę środków dla uczniów rozpoczynających rok szkolny odpowiada wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wniosków takich już nie składa się do urzędu gminy.

Świadczenie z programu Dobry Start będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma rachunku, a chce wnioskować o tzw. 300 plus, powinien go założyć.

Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.