Prawnik/Psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie umożliwia swoim podopiecznym bezpłatne skorzystanie zarówno z usług prawnika jak również psychologa. Wszelkich informacji o terminach oraz zasadach przyjmowania udzielają pracownicy socjalni.

Informacji można również zasięgnąć pod nr tel 14 688 01 52

Ponadto Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej czynny jest:

  • w Domu Kultury w Koszycach Wielkich  – we wtorek – w godz. 14:00 – 18:00 (w mediacja -adwokat/radca prawny z uprawnieniami mediatora )
  • w Domu Kultury w Tarnowcu – w każdą środę w godzinach 14.00 – 18.00.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych. Organizatorem, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Szczegółowe informacje o akcji dostępne są pod adresem: http://www.powiat.okay.pl/index.php/darmowa-pomoc-prawna/3142-nieodplatna-pomoc-prawna-na-terenie-powiatu-tarnowskiego-w-2017-roku