Prawnik/Psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie umożliwia swoim podopiecznym bezpłatne skorzystanie zarówno z usług prawnika jak również psychologa. Wszelkich informacji o terminach oraz zasadach przyjmowania udzielają pracownicy socjalni.

Informacji można również zasięgnąć pod nr tel 14 688 01 52

Ponadto  w Domu Ludowym w Tarnowcu czynny jest Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – we wtorek oraz  środę – w godz. 14:00 – 18:00 (organizowana przez Powiat Tarnowski i Min. Sprawiedliwości)

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych. Organizatorem, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Szczegółowe informacje o akcji dostępne są pod adresem: http://www.powiat.okay.pl/index.php/darmowa-pomoc-prawna/3142-nieodplatna-pomoc-prawna-na-terenie-powiatu-tarnowskiego-w-2017-roku

Zmiana wielkości liter
Kontrast