WYKAZ INSTYTUCJI KTÓRE UDZIELAJĄ POMOCY I WSPARCIA OSOBOM I RODZINOM UWIKŁANYM W PRZEMOC

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
33-100 Tarnów ul. Krakowska 19
tel. 146 880 153, 146 880 152,

 

Zespół ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
tel. 146 880 152, 146 880 150,

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu
32-830 Wojnicz,
ul. Jagielońska 17
tel. 512 259 253

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Urszulańska 19
tel. 146 21 56 83

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19
tel. 146 880 152

 

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla osób i rodzin z problemem alkoholu i przemocy w rodzinie

Dyżury:
– wtorek: prawnik od godz. 9.00 do 13.00
– czwartek : psycholog od godz. 9.00 do 13.00
– czwartek: grupa AA od godz. 16.00 do 18.00
– mediator rodzinny – od poniedziałku do piątku od godz.9.00 do 15.00
tel. 145 880 152

 

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasz w Tarnowie
ul. Lwowska 178 A
33-100 Tarnów
tel. 146 315 384

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Krakowska 13/10
tel. 519 820 707

Oferta:
pomoc psychologiczna, prawna, rzeczowa, finansowa, pedagogiczna dla dzieci i ich rodziców,

 

Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Karta” – bezpłatny telefon czynny całą dobę 800 12 00 02

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie
ul. Krzyska 17
tel. 146 272 959

Oferta:
– pomoc psychologiczna, logopedyczna dla dzieci, młodzieży i rodziców,
– wparcie wychowawcze dla rodziców i nauczycieli

 

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie
ul. Prostopadła 9 a
tel. 146 22 39 78

oferta;
– dla mężczyzn z zakazem zbliżania się