Ankieta dla niepełnosprawnych – PFRON

Pragniemy poinformować, że na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na terenie całej Polski realizujemy badanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach badania realizujemy indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe (badanie jakościowe), a także ankiety (badanie ilościowe) z osobami z różnymi typami niepełnosprawności.

Przeprowadzenie badania ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pozyskane dzięki badaniu informacje pozwolą na lepsze dopasowanie wsparcia do ich rzeczywistych potrzeb, co jest istotne w obliczu planowanych zmian w systemie pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.

Państwa wsparcie w organizacji spotkań i rozmów z osobami z niepełnosprawnościami będzie nieocenione i przyczyni się do realizacji badania zgodnie z jego celami. Mamy nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu przyniesie Państwu satysfakcję z bycia częścią ważnego procesu, który ma na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, będą Państwo mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach wyników badania.

Zachęcamy do uzupełnienia formularza, na podstawie którego będziemy mogli uzyskać informacje, w jaki sposób mogą się Państwo włączyć w pomoc przy realizacji badania. Formularz znajduje się pod linkiem:
https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=474477&token=OzN4053&lang=pl

Wszystkie informacje na temat realizowanego badania znajdują się na stronie: https://pfron.fastsolutions.pl/

W razie potrzeby zweryfikowania informacji odnośnie badania możliwy jest kontakt z przedstawicielem ze strony Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych:

Krzysztof Kanabaj, tel. 883 847 974, e-mail: Krzysztof.Kanabaj@pfron.org.pl

Grzegorz Żuchowski, e-mail: Grzegorz_Zuchowski@pfron.org.pl