29 września 2017 – krótsza praca GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje,  że w dniu 29 września 2017r. (piątek) ośrodek będzie czynny do godziny 14.00 – z uwagi na remont budynku (przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze bez zmian w budynku Urzędu Gminy – Punkt Konsultacyjny dawne pomieszczenia Straży Gminnej do godziny 15.30)