Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID 19, GOPS nie przyjmuje Petentów osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID 19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie przyjmuje Petentów osobiście, prosimy dzwonić i wysyłać maile.

W sprawach PILNYCH w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny  tel. 14-688-01-50, 14 688 01 53, 14 688 01 52 w celu omówienia sposobu załatwienia sprawy.
Wójt Gminy Tarnów ponownie apeluje do wszystkich mieszkańców, by korzystali z dostępnych elektronicznych narzędzi w celu załatwiania spraw w urzędzie – e-maila (gops@gmina.tarnow.pl) czy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Wszystkie kontakty do poszczególnych wydziałów dostępne na stronie http://gops.gminatarnow.pl/index.php/pracownicy/