Dofinansowanie – SENIOR+ – 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie otrzymał dotację w ramach Wieloletniego programu „Senior+”, który dofinansowany jest ze środków Budżetu Państwa.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim :Senior+” na lata 2021-2025. Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Środki na realizację zadania pochodzą ze środków Budżetu Państwa oraz środków własnych Gminy Tarnów.

Dofinansowanie na II moduł- na edycję „Senior+” na rok 2023

– kwota dofinansowania to 56 318,13 zł

– wkład własny to 214 309,04 zł

– całkowity koszt zadania to 270 627,17 zł